Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20061108

Onderstaand betoog is gebaseerd op een hoofdstuk uit een boek van Charles Murray "What it means to be a libertarian: A Personal Interpretation".

De overheid moet worden geminimaliseerd. Onze gehele samenleving zal er van profiteren. Veel Nederlanders echter, tussen de 20 en 50 jaar oud, zijn vanaf hun geboorte al gewend geraakt aan Vadertje Staat, HIJ die alles voor hem regelt. Alhoewel hij nooit in een andere maatschappij geleefd heeft, weet hij al wel: "we kunnen niet zonder deze overheid". Dat klopt, we kunnen niet zonder overheid, we zullen altijd een minimale overheid nodig moeten hebben, maar de tot groteske vormen uitgegroeide Nederlandse overheid doet veel meer slecht dan goed voor ons. Toch denkt hij, dat het niet zonder kan en wijt ook onze huidige welvaart met name aan de goede regulering van HEM.

Charles Murray gebruikt in zijn boek een methode om aan te tonen dat het gros van het overheidsoptreden totaal ineffectief en irrelevant is. De "Trendline test". Zie deze grafiek:U mag hier alles invullen. Bv: armoede. "Het aantal personen onder de armoedegrens" sinds WO II bv en daar bovenop leggen we de (enorme) uitgaven die de overheid gedaan heeft aan "de armen" te helpen. Markeer de grafiek met belangrijke wetswijzigingen die bedoeld waren/zijn om "de armen" te helpen. Bekijk de grafiek voor en na een overheidsregulering.

Gezondheid? Levensverwachting? Kindersterfte? Of sterftecijfers voor specifieke ziekten? Maak een grafiek met deze sterftecijfers en vergelijk het met de hoeveelheid geld die de overheid geïnvesteerd heeft om deze ziekten tegen te gaan. Bekijk de trend voor en na het overheidsoptreden.

Veiligheid? Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er bv. in sector XYZ geweest in de laatste 50 jaar? En wat is de bijdrage van de overheid op dit gebied geweest? Gaat de trendlijn veranderen na willekeurig welke overheidsmaatregel (bv veiligheid op de werkplek, ARBO wetgeving etc)?

Inkomen? Analyseer het gemiddelde inkomen voor bedrijfstak X en analyseer die met overheidsoptreden: minimum lonen, vakbondwetgevingen en de algemene bemoeizucht met het interne reilen en zeilen binnen het bedrijfsleven .

U mag hier alles invullen wat u wenst.

Het resultaat zal bijna immer hetzelfde zijn. Er is geen verschil. Integendeel, in veel gevallen zal er zelfs een slechte invloed uitgaan van de overheids"stimulans".

Charles Murray geeft een uitgewerkt voorbeeld. Dit speelt uiteraard in de VS maar de cijfers zullen hier niet wezenlijk anders zijn.Het aantal doden per 100 miljoen verreden autokilometers (of miles).

De analyse begint in 1925. Het eerste jaar dat er cijfers beschikbaar zijn.

In 1974 voerde de Amerikaanse overheid een snelheidsgrens in: max 55 miles per uur op snelwegen.

Hier zal een ieder volmondig mee akkoord gaan: "deze maatregel heeft duizenden levens gespaard!".

Kijk naar de grafiek en bekijk het jaar 1974. Ziet u een trend? De grootste daling zette zich in tussen 1934-1949, een tijdperk waar er geen regulering was voor veiligheid van auto's en snelheidsbeperkingen nog bijna nergens bestonden.

Autofabrikanten maakten steeds veiliger auto's, niet omdat de overheid dat hen zei, maar veiligheid gaat hand in hand met de vooruitgang in de produkten, kwalitatief, technologisch betere produkten.

Om dit verhaal af te maken: na deze "belangrijke 'levensreddende' wetgeving" uit 1974 zien we geen daling meer maar een status quo voor 6 jaar. In 1987 besloot het congres om de snelheidslimiet op te hogen naar 65 miles per uur, gevolgd door een 6 jaar lange gestage langzame daling! Precies het tegenovergestelde dus.

En om dan weer even terug te komen naar Nederland. Stelt u zichzelf deze vraag: zijn er door de effectieve Melkert-banen meer mensen aan het werk gekomen? Zijn de miljoenen kostende "reïntegratietrajecten" van enig belang geweest?

Nee. Integendeel. Maar de heren politici denken dat allemaal heel anders. Zoals Milton Friedman al zei:

"One of the great mistakes is to judge policies and programmes by their intentions rather than their results."

En straks gaan ze weer vrolijk ons geld verkwisten. De PvdA wil de Melkertbanen opnieuw invoeren en de hele Linkse Kerk heeft al een weer een scala aan maatregelen en pakketten klaarliggen om zo van een betere samenleving te voorzien.

De haan denkt dat de zon opkomt omdat hij kraait.

Burg in Thailand
Datum: 20061108
Burg werkt met SuSE Linux 9.3


Home

 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws dagelijks.