Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20070129

Noem mij 1, ja slechts 1, voorbeeld.WE zaten weer wat te discussiëren in een nieuwsgroep (xs4all.generaal meen ik) en het ging, voor de verandering eens over de overheid. Ik schreef:
Er zijn een aantal monopolies in Nederland: onderwijs, gezondheidzorg en openbaar
vervoer om er maar een paar te noemen. Staatsmonopolies. Alleen de overheid
mag op die markt verkopen. De kwaliteit is er naar. Erbarmelijk, slecht,
slechter, slechtst.
Verontwaardigd waren ze, de kinderen van Holland. Dit waren geenszins monopolies meer, de vrije markt tierde welig op deze terreinen. Het is de laatste 5 jaar enorm veranderd in NL. Wou men mij doen geloven. De kinderen van Holland wanen zich op een vrije markt! Eén nozem had al meteen een conclusie getrokken uit de "vrije markt werking" in deze sectoren:

> En is het met die drie zaken slechter gesteld dan ooit.

De malaise in de gezondheidszorg, onderwijs en alle andere door de overheid gedicteerde zorgen komt dus door het toelaten van de vrije markt.

Dit een mooi voorbeeld van de huidige denkwereld in NL en vele andere Westerse socialistische staten. Deze man, ik ken hem verder niet, zit hoogstwaarschijnlijk in de uitkering. En hij stemt SP. Laat het me weten als het NIET zo is. Hij luistert goed naar de propaganda van de SP.

Een immer populair onderwerp om de gemoederen te bewegen is het extreme verschil in geld tussen mensen. De één heeft heel veel geld, de ander heeft bijna niets. De Linkse Kerk gebruikt dit te pas en te onpas om in te spelen om de sentimenten van de burger.

De vertellers van deze verhalen verwachten dat wij hieruit concluderen dat de rijken verantwoordelijk zijn voor de armzalige toestand van de armen. Sterker nog, dat de rijken zo rijk zijn geworden over de ruggen van, ten koste van, de armen.

Deze mythe viert hoogtij in NL. Zie de opkomst van de SP.

Het is precies omgekeerd. Noem mij 1, ja slechts 1, voorbeeld van een socialistische staat waar een IEDER er op vooruit is gegaan. Stop maar met denken, die zijn er niet. Toch willen de charlatans van de SP het weer eens proberen, niet gehinderd door enige historische kennis. Zij gaan geld afpakken van de rijken en geven dat aan de armen. Gerechtigheid noemen ze dat bij de SP. Wat draait dit allemaal op uit? Precies het tegenovergestelde. ELKE burger wordt armer en er ontstaat een zeer rijke minieme top, de leiders van de Partij zelf. Noem mij 1, ja slechts 1, voorbeeld waar dit NIET gebeurd is in een socialistische staat.

In een vrije economie, weg van alle frustrerende overheidsmaatregelen en de zo goed bedoelde verzorgingsvoorzieningen (die desastreus zijn in uitwerking, gelijk elke overheidsuitvoering), in die vrije markt gaat een IEDER er op vooruit. Ja, er zullen grote inkomensverschillen ontstaan. Wat is daar op tegen? Een IEDER gaat er op vooruit, daar gaat het om.

Onze huidige welvaart hebben wij te danken aan de vrijheid die burgers gehad hebben om te handelen en hun eigen leven zo goed mogelijk in te richten zoals zij dat zelf nodig achten. Vrije handel van goederen en diensten, met de uitwerkingen van "the invisible hand" zoals Adam Smith het al vertelde. Een ieder is er op vooruit gegaan. Totdat zo'n 30-40 jaar geleden de overheid haar onstuitbare opmars begon. 55-60% van ons inkomen wordt door hen reeds gespendeerd. Zij zijn namelijk beter in staat ons leven te bepalen dan wij zelf. Zij kunnen beter ons geld besteden dan wij dat zelf kunnen. Daar zijn wij te dom voor. Laat dat de slimme top maar doen. 3 keer raden wie er het best van afkomt.

Er is geen andere optie dan een vrij verkeer en een vergaande terugdringing van overheidsbemoeienis. Alleen zo wordt een IEDER er beter van.

Noem mij 1, ja slechts 1, voorbeeld waar dit NIET zo was of is.

Burg in Thailand
Datum: 20070129
Burg werkt met SuSE Linux 9.3


Home

 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws dagelijks.