Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20070207

U wou nog meer betutteling toch?Het nieuwe regeerakkoord is er. De belangrijkste punten:

Het buiten de deur neuken wordt ontmoedigd, we mogen niet meer roken, een rondje in het reuzenrad gaat met 20% omhoog, we krijgen de drankverpakkingbelasting en de vliegtuigbelasting, de Melkert banen zijn weer terug en de bestuurders van de grote vrije markt bedrijven worden streng in de gaten gehouden door de overheid. Zelf gaan de ministers er met 30% op vooruit. Terecht overigens dat laatste.

- 10.000 brugbanen gecreëerd van één jaar, voor WAO-ers.
Hoera, de Melkert-banen zijn terug. Ssssttt.. ze mogen niet zo heten, ze heten nu brugbanen. Zou het ook zo'n succes worden als de Melkert-banen? De Melkert-banen, gelooft daar nog iemand in? Nee, geen weldenkend mens. De politici, met name van de arbeiderspartij PvdA ("wij willen heel graag werken, maar we mogen niet van de kapitalisten! Boehhhoe!") geloven het nog wel. Maar de Melkert-banen hebben zo'n negatieve klank in NL dat men het maar brugbanen heeft genoemd. Bosbanen was geen optie.
De brugbanen: allemaal weggegooid geld, 15.000 ambtenaren zijn er weer een paar jaar zoet mee, en de doelgroep, zou die er beter van worden denk je? Ze worden wederom een illusie armer en het project wordt na 6 jaar afgeblazen. Miljarden down the drain.

De PvdA-ers slapen echter weer met rooie wangetjes. Hun mooie Melkert-baan is terug. Wouter Bos kan weer vol trots naar de achterban teruggaan.

- Het naleven van de zogenoemde code Tabaksblat door topbestuurders zal nauwlettend worden gevolgd. De ondernemingsraad krijgt (bij beursgenoteerde vennootschappen) een adviesrecht aan de vergadering van aandeelhouders op het voorstel van de RvC voor het beloningsbeleid van topbestuurders.
De overheid gaat dus bij commerciele bedrijven (waar de vrije markt de enige juiste prijs bepaalt) in de gaten houden, "adviseerrecht", via de OR, wat een directeur van bedrijf X gaat verdienen? Dat is helemaal hun zaak niet. Dat bepaalt het bedrijf zelf wel en de consument rekent zo'n bedrijf wel af. Papa gewoon vanaf blijven hè?

- Inkomens van ministers in stappen met 30% omhoog. Een commissie van wijzen gaat over die stappen adviseren.
Een commissie van wijzen. Hoe haal je het in je hoofd? Maar ik ben ook voor een forse verhoging van salarissen van ministers en kamerleden, op voorwaarde dat we het aantal leden in de 1e en 2e kamer met 70% terugbrengen.

- Delta-plan inburgering, alle achterstanden wegwerken.
Achterstanden wegwerken en de overheid. Een contradictio in terminis. Ze zullen na 5 jaar wel naar buiten komen dat alle achterstanden weg zijn gewerkt. Wat ze bedoelen is dat ze alle openstaande dossiers (de achterstanden) in de laadbak van de vulliswagen hebben gedumpt. Zo werkt een overheid achterstanden weg.
Sterker nog: als de overheid weer eens wat gaat uitvoeren ontstaan er per definitie achterstanden.


- 'Respect voor verschil', in het bijzonder in etnische kring. Discriminatie tegen homo's door allochtonen wordt actief bestreden, zowel op straat als in de sport, het onderwijs de zorg en bedrijven. Extra middelen. Politie zal aangifte van discriminatie altijd opnemen zowel in het uitgaansleven als op de banenmarkt.
Ach wat zijn het toch weer mooie woorden. Een ieder houdt het weer niet droog. De overheid, zulke goede mensen, met het hart op de juiste plaats.
Er gaan allereerst weer extra middelen naar toe, verrassend. En hoe gaan ZIJ deze discriminatie dan actief bestrijden? Op dezelfde manier zoals onze ambtenaren (politie kunnen we ze niet meer noemen) heel effectief de kleine criminaliteit (fietsen, autoradio's etc) hebben bestreden?

- Bezien wordt of zelfstandigen een uitkeringsregeling kunnen krijgen voor zwangerschapsverlof.
Waarom? Waar bemoei je je mee? Zwangerschapsverlof, indien een bedrijf dit wil geven, is de zaak van het bedrijf en daar moet Papa (vadertje Staat) heel ver van wegblijven. De zwangere vrouwen zijn bijzonder goed in staat die werkgever te kiezen die voor hen de beste zwangerschapsregeling heeft.

- Binnen acht tot tien jaar probleemwijken terugdringen (minder werkloosheid, gevarieerde bevolkingssamenstelling).
Sure. Dream on. Jullie (de overheid) kunnen helemaal niets terugdringen. Het enige wat ze kunnen is de maatschappelijke processen ontregelen en tegenwerken.

- Geen wijziging, en ook geen onderzoek of voorbereiding van hypotheekrente-aftrek.
Zo, iedereen is veilig, en nu zoet oogjes toe.

- 25% minder criminaliteit in de jaren 2008 tot 2011 ten opzichte van 2003.
Gaaap.

- De landelijke politieorganisaties worden opgeschort.
Gewoon doorsukkelen jongens. Never change a winning team zogezegd. Het merendeel van de Nederlandse bevolking is ook zo tevreden over het politieapparaat. Hoe weet je dat Burg? Ga maar eens een tijdje buiten bij een politieburo staan. Mensen gaan daar naar binnen om een diefstal, een woninginbraak, een mishandeling of een verloren paspoort aan te geven. Wat zie je als de mensen 2 uur later naar buiten komen? Blije gezichten, tevredenheid over de verleende service en snelle afhandeling. En allemaal weten ze zeker dat hun aangifte snel en goed wordt behandeld.

- Prostitutie ontmoedigen. Ook klanten van illegale en minderjarige prostituees aanpakken.
Prostitutie ontmoedigen? Ja mensen, de overheid gaat de prostitutie ontmoedigen. Hoe ver van de realiteit sta en in welk ivoren torentje woon jij om te denken dat jij dat kan ontmoedigen? "Landgenoten! Er is meer op de wereld dan neuken! Waarom loop je nu weer naar de hoeren om daar je zuurverdiende geld achter te laten? Lees eens een boek!" Van wie is dit regeerakkoord eigenlijk? CDA, PvdA en .. hoet heet die 3e ook alweer?

- Publieke omroep krijgt een financiële buffer om publieke omroep minder afhankelijk te maken van STER-inkomsten.
De staatstelevisie (Publieke omroep) ga ik later een apart artikel aan wijden.

- Rookvrije horeca in deze kabinetsperiode (dus in of voor 2011) in samenspraak met de horeca.
We mogen nu ook niet meer roken van Papa! Ik zelf rook niet meer maar ik ben uiteraard zwaar tegen een verbod op roken. Als ik wil roken en mezelf dood wil paffen mag ik dat toch zelf weten of niet? Ben ik andere mensen tot last? Dan ga ik wel naar een rokerscafé. Als jij een cafehouder bent en je wilt zo graag een rookvrij cafe, maak het!
"Maar Burg. al die rokersziekten kost de gemeenschap handen vol met geld!" Het hoeft de gemeenschap geheel geen geld te kosten, de enige persoon of instantie met wie ik afreken is mijn persoonlijke private zorgverzekeraar. Mijn premie als roker zal hoger zijn, ik mag zelf beslissen of ik dat ervoor over heb en welke risico's ik met mijn lichaam wil lopen. Ik ben 40 jaar. Mag ik zelf bepalen wat ik met mijn lichaam doe? Ook al gooi ik het helemaal vol met heroïne, dat is mijn keus en van niemand anders.
Weet je wat echt handenvol geld kost? Een massale overheid die onze miljarden over de balk smijt en ons vertelt hoe wij moeten leven.

- Zorg: nieuwe verzekeringsvormen, waarin een gezonde leefstijl van invloed is op bijvoorbeeld de premie.
Zorg, daar moet jij, Papa, je voor 90% uit terug trekken. Zul je eens zien hoe de kwaliteit met sprongen vooruit gaat.

- 350 miljoen vliegticketbelasting.
Die hadden we nog niet toch, vliegticketbelasting? Dit zal uiteraard weer gelegitimeerd worden om het o zo verderfelijke vliegen terug te dringen, belastingen die ook zo effectief gewerkt hebben bij alcohol, nicotine en benzine.
Gewoon zakken vullen. Er wordt geen millimeter minder om gevlogen, het gebruik zal alleen maar stijgen. Voor de armsten onder ons wordt vliegen, door deze kunstmatige prijsverhoging van de overheid, helemaal onbereikbaar.
En deze groep, waarvan ZIJ denken dat ze de hulp nodig hebben, gaat er in het algemeen het meest op achteruit door overheidsingrijpen.

- Kermis wordt duurder. De branche komt in normaal BTW-tarief.
En hoe gaan zij deze belastingverhoging rechtvaardigen? Zodat de armen, die toch op elke kermis fors aanwezig zijn, niet meer 3 keer in het reuzenrad kunnen maar nu slechts 2 keer?

- Drankverpakkingbelasting, je belast bijvoorbeeld frisdrank-flessen waarmee de frisdrankproducenten eigenlijk verplicht worden om te zorgen voor hergebruik van die flessen. Anders kost het ze wel heel veel geld.
Die hadden we ook nog niet wel? Drankverpakkingbelasting.

- De positie van het Nederlands als bestuurstaal en als cultuur- en omgangstaal moet worden vastgelegd in de grondwet. De overheid moet het zorgvuldig gebruik van de eigen taal gaan bevorderen, om het oprukkende Engels tegen te gaan.
Taal is een goed voorbeeld van de onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen mensen. Geen overheidsambtenaar heeft ons verteld dat we NL moeten spreken en welke woorden we moeten en mogen spreken. Het is puur een produkt van de burgers onderling. Maar sinds 40 jaar hebben we een hele sterke Papa. En Papa gaat onze taal beschermen tegen invloeden van buitenaf. Waar bemoeien zij zich mee? Als WIJ graag "downloaden" willen zeggen, zeggen wij dat. Dat vindt Papa echter niet goed.
De enige reden dat ik nu werk en woon in Thailand is omdat ik Engels spreek. De wereld is een dorp. Je praat dagelijks met mensen vanuit en over de gehele wereld. In het Engels ja. Niet in het Nederlands. De overheid wil Engelse invloeden van buitenaf echter tegengaan.

Vadertje staat in optima forma:
ZIJ vertellen ons wat WIJ moeten en mogen doen. Dat weten zij immers veel beter. Daar zijn wij te dom voor. Miljoenen worden er weer weggegooid om "iets" te gaan bevorderen cq te stimuleren. Het effect is nu al bekend: nul.
De Nederlandse burgers gaan collectief wat naar links of rechts, de overheid moet haar kop houden en mee gaan. Dat doet zij niet. Zij zegt ons: "komaan burgers, deze kant moet je, daar is het niet zo goed voor jullie"


Betutteling, betutteling en betutteling. Miljarden van ons geld weer eens down the drain, de effecten zullen over het algemeen weer precies rechtevenredig zijn met de goede intenties en bijbehorende zakken met geld.

Ja, de vrije markt heeft imperfecties. Die kan de overheid echter geenszins wegnemen, al doen ze zo hun best. Een vrije markt zonder overheid is voor een ieder veel beter dan een vrije markt met een overheid die de imperfecties van de vrije markt probeert te controleren.

Face het nu maar. De overheid kan niks. We hebben ze echter marginaal nodig (defensie, justitie en politie zijn de voornaamste).

Was het regeerakkoord anders geweest als ik partij XYZ had gestemd? Amper. Overheidsbemoeienis, overheidsbemoeienis en overheidsbemoeienis. Wees blij dat de extreem Links niet mee doet (SP en GL), was er nog meer betutteling vastgelegd. En de liberalen, de VVD?

VVD en liberaal? Laat me niet lachen. Het liberale gehalte van de gemiddelde VVD-stemmer is 0.004%. Socialisten zijn het geworden, maar wat graag doen ze mee aan de betutteling van de burger.

Zoals Simon and Garfunkel al zongen:

"Sitting on a sofa on a sunday afternoon, going through the candidates debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose, anyway you look at it you loose."

Grondwettelijk vastleggen dat de overheid maximaal 12-18% van ons BNP mag uitgeven (nu is dat 55%). Dat is hun budget en daar doen ze het maar mee.

Concentreer je op die enkele taken die je moet doen en probeer die zo goed mogelijk te doen, in plaats van ALLES slecht te doen.

"The government solution to a problem is usually as bad as the problem."

Burg in Thailand
Datum: 20070207
Burg werkt met SuSE Linux 9.3


Home

 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws dagelijks.