Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20070303

Nog even, en dan is alle kwaad de wereld uit, dankzij hen.  • Individuele vrijheid: als ik mijn lichaam vol wil stoppen met heroïne en daar niemand schade bij toebreng is dat mijn keuze.
  • Drugs, alcohol of nicotine: misschien dat een verbod het reguliere gebruik wat terugdringt, de bijkomende nadelen zijn vele malen groter dan het oorspronkelijke probleem.
  • Er is maar 1 groep die het initiële probleem kan oplossen of kan normaliseren, dat zijn wij, de burgers.
Nadat onze grote Papa, vadertje Staat, 10 jaar geleden de oorlog verklaarde aan de nicotine is er er veel gebeurd in NL. Een terugblik.

De krantenkoppen stonden er bol van:

2007: Nicotine verboden!

Per 1 Jan 2007 verbood onze grote vader, hij die ons zo goed in bescherming neemt tegen ons zelf (wijzelf kunnen dat immers niet zo goed, wij weten niet zo goed wat goed voor ons is, dat weet Papa veel beter) het gebruik van en het in bezit hebben van nicotine of straffe van 8 jaar cel.

Vele Kinderen van Holland vonden dit een prima initiatief! Nimmer, nee nimmer meer, hoefden zij dat vieze stinkende cafe in. Niet-rokers cafés waren er namelijk niet.

De 30% rokers waren natuurlijk tegen en met hen vele niet-rokers die persoonlijke vrijheid zeer belangrijk vonden. Maar, het is een democratie en met een kleine meerderheid werd het verbod op 1 Jan van kracht.

Alvorens in te gaan op de effecten van het verbod, een nederig dankjewel in de richting van Papa is op zijn plaats. Ja, de nicotine was zwaar belast en een forse inkomens-post voor Papa. De goede inborst blijkt maar weer eens. Zoveel geld opgeven (niet geïnde nicotine-belasting) en dat alles uit het oogpunt van de gezondheid van een ieder. Wat een grandeur.

En de effecten? Naast de lange lijst van positieve effecten eerst de ietwat negatievere. Gelukkig maar dat de balans fors doorslaat naar het positieve. Daarover later meer, eerst de negatieve effecten.

Vele sigaren-boeren in NL werden werkloos, er was geen klandizie meer. Het merendeel van hen ging in op het riante aanbod van Papa, een enkele reis naar Bijstand of BZ.

De overheid verloor miljarden aan gemiste accijnzen. Uiteraard moesten alle lopende en nieuwe effectieve en goede initiatieven van de overheid wel gefinancierd blijven en er kwamen dus nieuwe belastingen. De grootste binnen-lopers voor de overheid: De PH-urinetax (hoe hoger de PH waarde in je urine. hoe zuurder je urine, hoe zwaarder je het milieu belast en hoe hoger de tax. Er kwamen 3.000 overheidsurinekotten waar elke Nederlander jaarlijks zijn urine moest achterlaten), de Frisse-BosLucht tax en uiteraard de Byte-tax (belasting per gedownloade megabyte op Internet).

Werd er ook niet meer gerookt in NL? Nou... officieel niet. Uiteraard waren er nog net zoveel mensen die een saffie wilden. Er ontstond een grote zwarte markt in de handel van nicotine-produkten. De meeste kroegen hadden een clandestiene rookruimte achter waar de mensen hun peukje rookten. De kroegbazen probeerden de terugval in klandizie nog enigszins goed te maken. Dat lukte, ze waren nu echter crimineel geworden, net als zijn klanten, ook verworden tot criminelen.

De prijs van de sigaret was vertienvoudigd. Een ECHT pakje Marlboro, het land in gesmokkeld ging voor 65-70 euro van de hand.

Dat werd wat onbetaalbaar voor velen en al vrij snel kwamen er alternatieven op de markt. Met oncontroleerbare chemicalieen vervaardigde produkten waarvan je er dan wel 2 keer zo veel moest roken maar ze waren veel en veel goedkoper.

Bijkomend nadeel van deze goedkope alternatieven was dat ze niet zo erg goed waren voor de gezondheid. Met name zwangere vrouwen zagen dat als eerste, ook al rookten zij tijdens de zwangerschap slechts een paar sigaretjes (goedkope halfprodukten) per dag, je eigen kind is het belangrijkst immers, de resultaten bij de geboorte waren niet best. Veel babies met ondergewicht en ontwikkelingsstoornissen.

De aanbieders van (nu illegale) nicotine waanden zich in een economisch walhalla! De prijs werd door de overheid kunstmatig zeer hoog gehouden en er konden geen aanbieders op de markt bij komen (alleen de grote kartels konden nicotine aanbieden als gevolg van de hoge kosten). De kartels werden steenrijk en bevochten elkander als honden op straat uiteraard.

Miljarden per jaar werden gespendeerd aan "the war on nicotine". Er was een 100% controle op iedere passagier op iedere Internationale vlucht. De gevangenissen raakten overvol. Vol met nicotine-gebruikers en nicotine-misdadigers.

De belasting om deze "war on nicotine" te financieren werd voor het grootste deel opgebracht door de niet-gebruikers. De wet legde zo'n beslag op het politieapparaat dat de andere criminaliteit geen prioriteit meer had. De Kinderen van Holland vonden het best en betaalden graag nog meer belasting om de capaciteit van de politie te verhogen. Het werd immers een perfecte wereld, iedereen gelijk en geen misstanden en verslaafden meer. Wie wil dat nu niet?

En werd er nu minder gerookt? Werd er minder nicotine verbruikt? Legaal wel ja.

Nu de positieve effecten.

De "do-gooders" gingen elke nacht heel fijn slapen. Dankzij hen was iedereen weer gezond. Moet je je toch eens voorstellen als nicotine vrij en door iedereen gebruikt zou kunnen gaan worden! De prijs zou kelderen en binnen een paar jaar rookt iedereen!

Burg in Thailand
Datum: 20070303
Burg werkt met SuSE Linux 9.3


Home

 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws dagelijks.