Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20070317

Dhr. ZandtstraalAlhoewel men in China nog geen politieke vrijheid kent, is er, na 40 jaar afbraak (socialisme heet dat in de volksmond) volop economische vrijheid (groeipercentages van 10% per jaar). De Chinezen rennen van hot naar haar om de klant dat te brengen waar hij om vraagt. Niet alleen rennen, ze doen ook veel op de motobike.

Wij spraken hierover met OpperRegelkenner Dhr. Zandtstraal ("met dt"). De heer Zandtstraal kent als enige in de overheid alle wetten, regels en verordeningen uit zijn hoofd! Er dat zijn er nogal wat:
65.321 wetten
145.345 verordeningen
98.567 uitzonderingen
Dhr Zandtstraal is ook de hoogte van alles. Een echte ambtenaar waar Nederland trots op kan zijn. Dhr Zandtstraal is al jaren aan het lobbyen om in "Wedden dat" te komen maar vooralsnog zonder resultaat.

Wij lieten de heer Zandtstraal de foto's van de Chinezen op de motobikes zien en vroegen zijn commentaar. Zou dit ook in Nederland mogelijk zijn? En wat doen de Chinezen nu precies verkeerd wat wij, Nederlanders, zo goed hebben geregeld? Dhr Zandtstraal aan het woord:

"Allereerst, voordat ik in ga op elke afzonderlijke casus, dient vermeldt te worden dat het merendeel van de weggebruikers geen adequate valhelm draagt. Dit is onacceptabel.""Veevoer op de weg. Dat kan en dat mag maar ik zou toch bij deze man graag zijn papieren willen zien conform de wet Stankemissie Veehouderij."
"Dit gaat mijns inziens niet conform de voorgenomen afschaffing van de legbatterij in het kader van de Europese grondwet. Het kan zijn dat de man een Regeling vrijstelling Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren bezit. Die papieren zou ik eerst moeten zien."
"Dit rieten hoofddeksel is geen deugdelijke, door het Ministerie goedgekeurde hoofdbeschermer. Wat vervoert zij? Zijn dit gezelschapsdieren? Zo ja, dan vraag ik me af of zij voldoet aan de bepalingen voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren."
"Dit is wel een heel duidelijke manier om de wet te omzeilen. Dit voertuig dient in categorie B1 (of, indien de lidstaten geen gebruik maken van optie B1, in categorie B) te worden opgenomen, aangezien hun rijeigenschappen meer op die van een auto of een busje lijken dan op die van enige andere tweewieler'."
"Is dit een achteruitkijkspiegel? Onder "achteruitkijkspiegel" wordt verstaan een inrichting welke ten doel heeft , binnen een in punt 3.5 geometrisch omschreven zichtveld een duidelijk zicht naar achteren te verschaffen , dat binnen redelijke grenzen niet wordt belemmerd door delen van het voertuig of door de inzittenden van het voertuig. Bovendien moet het spiegeloppervlak van zodanige afmetingen zijn dat hierin een rechthoek past met een zijde van 4 cm en een zijde van 15 cm maal 1/1 + 1000/R. Ik geloof dat deze weggebruiker helaas niet op de hoogte is van deze verordening."
"Dit lijkt mij duidelijk een produktiedier. Dieren die op de lijst voor productie te houden dieren staan, zijn een aantal zoogdieren, vogels, vissen, kreeften, tweekleppigen, slakken en insecten. Dit lijkt mij een typisch geval van een tweekleppige."
"IJsventers die in het bezit zijn van een geldige ventvergunning kunnen zich laten inschrijven voor deelname aan de roulatie voor ijsventers voor het innemen van één van de 12 dispensatieplaatsen in de stad of betreffend dorp".
"De Regeling paardensperma komt als eerste in me op".
Huh? Regeling paardensperma? Deze man vervoert toch geen paardensperma?"
"Laat hem dat maar eens bewijzen dan".
"Weggebruiker heeft een deugdelijke visvergunning? Of heeft zij een visdocument 'visserijovereenkomst'? Een vangstmachtiging, in welke vorm dan ook, die door de lidstaat van de vlag, in het kader van een tussen de Gemeenschap en een derde land gesloten visserijovereenkomst, in aanvulling op de visvergunning aan een communautair vissersvaartuig wordt verleend en waarmee aan dit voertuig toestemming wordt gegeven visserijactiviteiten uit te voeren in de visserijzone van het derde land."
"Kunststof verpakkingen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar."
"Van deze bestuurder zou ik graag de volgende bescheiden willen zien: een rijbewijs (A), een gelijkvormigheidsattest, nummerplaat en een verzekering voor een motorfiets."
"Dit lijkt me geheel correct."


Wij dankten de heer Zandtstraal.

Burg in Thailand
Datum: 20070317
Burg werkt met SuSE Linux 9.3


Home

 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws dagelijks.