Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20070330

Waar het nu écht om gaat ...Waar gaat het nu écht om in de politiek? Ik bedoel, écht! Ik weet het niet. Gelukkig hebben we de zoveelste afbraaksocialist gevonden die ons daar een antwoord op kan geven.

Click to play:Aha! Daar gaat het dus om. De politiek moet ons richting geven! Dat kunnen we zelf niet zo goed, daar zijn wij te dom en ja, zelfs te stom voor. Dat moeten wij maar beter overlaten aan de kundige Socialistische economen. Zij winkelen met een ongedekte credit card op zak en als er schuld ontstaat? Nou en? Dat betalen de domoren op straat wel terug. Wouter Bos zit over een paar jaar, net als die andere salonsocialist Wim "links lullen, rechts zakkenvullen" Kok, bij een grote multinational te vertellen hoe alles "socialer en groener" moet.

Ach mensen, wat zijn we toch trots op onze socialisten! Hoe zouden wij kunnen leven zonder hun leidende hand? Wat zouden wij burgers zijn zonder de salonsocialisten? Niets. Wouter B. is een prima voorbeeld van de huidige denkwereld in NL. De politiek moet de mensen leiden en de Kinderen zijn maar wat blij met de sterke en kundige hand van Papa.

Los van het feit dat ze het volk op straat verlakken, snap ik de salonsocialisten (PVDA, VVD en extreem-Links, SP en GL) wel. Zij zijn, net als jij en ik, op zoek naar mogelijkheden om hun lot te verbeteren. Zij willen het beste voor henzelf, voor hun kinderen en voor hun kleinkinderen. Eigenbelang staat, ook bij hen, voorop.

Daarnaast willen ze macht. Ze weten drommels goed dat een machtspositie zich later in klinkende munt uit laat betalen in publiek adviesorgaan XYZ of nog erger, bij een echte kapitalist, u kent ze wel, die verfoeilijke mensen die al het werk verschaffen. 's Avonds op het bankstel wentelt hij zich in zijn eigen gelijk: dankzij zijn maatregelen mag de jeugd niet meer naar het Happy Hour. Dan gaan ze braaf thuis een boek lezen. De ouders weten niet zo goed wat goed is voor hun kind. Dat weet hij veel beter. "Oh, wat ben ik toch goed! Wat ben ik toch sociaal" mompelt hij in zichzelf.

Dat de salonsocialisten een economische bagage hebben van een rode tomaat is geen enkel bezwaar, sterker nog, het is zelfs een voorwaarde. Stel nu dat je wel iets begreep van het moeilijke spel van "vraag en aanbod", dan ging je de uitgaven zwaar terugbrengen, dan ging je drastisch saneren en de overheid decimeren. Maar met zo'n soort programma wordt je als politicus natuurlijk nooit gekozen. Realiteit willen de Kinderen niet horen. De Kinderen willen mooie woorden horen. Goede plannen en goede voornemens.

Alles tot op het bot afbreken, mensen straatarm maken en de staat met een enorme schuld achterlaten en zelf op tijd weglopen. Dat is Socialisme. We hebben nog nimmer een andere uitwerking gezien.

Wie gaat die 220 miljard Euro schuld afbetalen die onze politici reeds uit hebben gegeven aan allemaal mooie plannen?

"Nederland moet socialer" vindt Bos. 3 miljoen mensen een enkele reis geven naar hun verzorgingsschip. Schip? Het is een vergiet, het is een wonder dat het nog blijft drijven. Deze passagiers krijgen bij aankomst op het schip een stempel op hun voorhoofd: "arm". 95% gaat dit schip nooit meer verlaten. Niet getreurd, er zijn voedselbanken. En er is staatstelevisie. Als de passagiers op leeftijd zijn gaan ze naar een speciale afdeling. Daar zitten allemaal andere oude passagiers en er lopen 3 verpleegsters rond. Daar worden de passagiers 1 keer per week verschoond en gedouched. Sociaal zoals sociaal moet zijn.

En de volksverlakkers? Die zitten ergens in een villaatje aan de kust wat te genieten van rode wijntje. Trots kijkt ie terug op zijn leven. Dankzij zijn goede sociale plannen is Nederland sociaal geworden.

"Nederland moet sterker" zegt onze socialist Bos, hij die geld van jou afpakt en dat als intermediair vervolgens aan iemand anders geeft. 3 keer raden welke van deze 3 er het beste van afkomt.

Nogmaals, ik neem de politici niets kwalijks, zij streven slechts hun eigenbelang na, over wiens rug is niet zo belangrijk. De Kinderen van Holland treft de blaam. 80% van hun geld geven ze aan Papa en Papa verkwist vervolgens al het geld. Dat doet Papa al jaren en daar gaat Papa rustig mee door. Papa maakt alles op en de uitwerking van zijn "goede plannen" is dramatisch. De Kinderen van Holland, niet gehinderd door enig historisch besef, geloven alles.

Als ze nu straks allemaal op de SP, GL of PvdA gaat stemmen wordt Nederland "sterker, groener en socialer".

De socialistische heilstaat. Niet zomaar wat roepen maar terdege empirisch onderbouwd door talrijke successtories in verleden en heden.

Er is maar 1 manier waarop Nederland sterker en socialer wordt: de macht terug daar waar hij hoort, bij de burgers. Met een hele kleine overheid die doet wat wij hem opdragen te doen, slechts ENKELE taken (defensie, justitie, politie, milieunormen) GOED uitvoert, die naar ons luistert en ons volgt in wat wij doen.

Een vrije markt waar IEDEREEN beter van wordt. We hebben nog nimmer een andere uitwerking gezien.

Burg in Thailand
Datum: 20070330
Burg werkt met SuSE Linux 9.3


Home

 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws dagelijks.