Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20070415

Ingezonden brief: Nederland anders inrichten.Ingezonden brief van Martin:

Hey Burg,
Mooie website heb je inmekaar gezet met de door jou zo kenmerkende schrijfstijl :-)

Wat ik mij af vroeg, jij als vervende voorstander van de vrije markt economie, zijn er ook nog diensten waarvan je zou denken dat het beter is als deze volledig (en niet dat halfbakken NS gedoe) door de staat wordt aangestuurd. En dan zou ik defensie en politie wel even uitsluiten.
"

Bedankt voor je brief Martin.

"Beter als deze volledig door de overheid worden aangestuurd." Beter voor wie? Voor de consument cq burger op straat? Ik kan niet in de toekomst kijken, alleen maar naar het heden en verleden. De enorme problemen in de zorg, de miserabele toestand van het onderwijs zijn er juist omdat ze door de overheid aangestuurd worden.

Defensie, justitie, politie zijn inderdaad de enige taken van overheid (er zijn er een beperkt aantal meer (natuurlijke monopolies, milieunormen)) dus die sluiten we inderdaad uit. Zelfs ook al weten we dat de uitvoering van deze taken door de overheid te inefficiënt en te duur is (inherent aan het overheidssysteem), we moeten dat voor lief nemen.

Zo denk ik, maar er zijn ook andere liberalen. Meer extreem bijvoorbeeld, die tegen elke vorm van belasting en iedere uitvoering van overheid zijn. Ik zie wel degelijk een rol voor de overheid, een kleine doch zeer belangrijke rol.

Of zou er een regeringsvorm mogelijk zijn die diensten welke een openbare functie hebben gekregen (zoals openbaar vervoer, Internet, wegenbouw, water, elektra, etc. etc.) zonder teveel overhead centraal aan te sturen?

Ik weet het niet maar betwijfel het. Waarom is het openbaar vervoer bijvoorbeeld zo intens slecht? Al decennia lang? Omdat de overheid het reguleert en /of uitvoert. Er zullen misschien best nieuwere vormen mogelijk zijn maar of die in praktijk beter zijn de de vrije markt? De vrije markt heeft enkele imperfecties, die wil de overheid wegnemen. Dat kan ze niet, integendeel, nieuwe problemen ontstaan.

Mijn idee zou zijn door bijvoorbeeld het vrije markt principe en democratie los te laten via een nieuw belasting stelsel.

Het idee daarvan is dat dorpen en stadsgedeeltes zelf verantwoordelijk zijn voor het op halen van belasting en daar de diensten voor moeten bekostigen die openbaar zijn (straatverlichting en wegen bijvoorbeeld).

Degene die de belasting voor deze buurt behartigen zijn gekozen door de buurt en moeten woonachtig zijn in de buurt.

De buurt zal een naar een overeengekomen prijs (zij mogen zelf de diensten bepalen welke ze willen afnemen) een gedeelte van hun inkomsten afdragen aan de gemeente (de gemeente leden zijn wederom gekozen uit de gemeente en mogen niet deelnemen aan de buurt overheid). Zo doet de gemeente dat weer voor de streek en de streek voor het land.

Een van de nadelen die ik zelf al kan opnoemen is dat er ontzettend veel gestemd moet worden maar dat zou via de nieuwe communicatie methodes gedeeltelijk verlicht kunnen worden. Ook ben ik van mening dat er een persoonsgebonden functie stemming is (dat houd in dat de kiezer de mogelijkheid heeft om 1 specifiek persoon te kiezen voor 1 specifieke functie) maar dat als dat wat te lastig is zij ook een algemene stem mogen uitvoeren of een combinatie van dat.

Nou is mijn idee eigenlijk zomaar uit de lucht gegrepen maar ik was wel benieuwt naar je opmerkingen, dus ik zou zeggen als je tijd hebt, schiet maar af die handel ;-)


Interessant dat je hiermee nu op de proppen komt. Ik zit ook al geruime tijd aan zoiets te denken.

Decentralisatie. Voorbeeld: elke Nederlander betaalt een basisbelasting van zeg 6-8% aan het Rijk voor landstaken zoals defensie en een landelijk justitieapparaat. Het rijk wordt grondwettelijk financieel opgesloten. Dit is je budget, daar moet je het mee doen.

De gemeenten zijn geheel vrij in het heffen van belasting bij hun inwoners. Er zullen verschillende gemeenten ontstaan. Gemeenten waar burgers 80% van hun geld moeten afdragen en gemeenten waar burgers 10% van hun geld moeten afdragen. Gemeenten die zichzelf "sociaal" noemen, waar dus een significant gedeelte in de sociale woonboot gaat verdwijnen. En "asociale" gemeenten waar de burgers onderling handelen conform de principes van de vrije markt.

In welke gemeente zullen er op termijn meer armen leven?

Waar zou jij liever willen leven? Tussen relatief rijke, vrij handelende mensen of zou je liever in een gemeente willen wonen waar bijna een ieder arm is? Waar je economische vrijheid gedecimeerd is? Waar men socialistisch is?

Je hoort de "socialisten" nu al krijsen. 'Asociaal! De rijken vluchten weg en laten de armen aan hun lot over!'. De bekende socialistische retoriek, waar 90% van politiek NL op drijft.

Ook in onze "rijke" (lees: er mag vrij gehandeld worden) gemeente zullen er armen zijn, mensen niet mee kunnen komen, vanwege gezondheids- en of geestelijke problemen. Deze mensen zullen in deze gemeente veel beter ondersteund worden dan in de "sociale" gemeente. Vrijwillige hulp en vrijwillige ondersteuning ipv dwangmatig opgelegd socialisme.

Het staat voor mij buiten kijf dat dat de gemeenten met een hoge graad van economische vrijheid veel welvarender zullen zijn dan de sociale woonboten. Toch is dat niet het belangrijkst. Belangrijk is dat men vrij economisch mag handelen. Zelfs als dat onze gemeente niet zo welvarend zou maken als de "sociale" gemeenten (de wonderen zijn de wereld nog niet uit immers) zou ik er voor kiezen in een vrije gemeente te gaan wonen.

Is dit politiek allemaal haalbaar? Nee absoluut niet. 50% van NL is al financieel afhankelijk van Papa. Daarnaast vindt iedereen dat de overheid teveel uitgeeft maar iedereen vindt ook dat de overheid te weinig aan hem of aan zijn speciale doel geeft. Bezuinigen op de overheid wil dus ook niemand, iedereen is bang dat zijn "voordeeltje" komt weg te vallen.

De Kinderen van Holland lopen al rood aan bij enkel de gedachte dat ze zelf een zorgverzekering moeten gaan afsluiten, dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten gaan dragen, ja zelfs hun oude dag veilig moeten gaan stellen. Weg met de verzorgingsstaat? Het zijn nachtmerries. Het wegnemen van wetgeving, tarieven, restricties en regulering in het economisch verkeer? Geen schijn van kans. Politiek, grote bedrijven en consumentenorganisaties hebben onderling een comfortabele deal gemaakt waar ze alle drie beter van worden.

Dus Martin, onze plannen zijn leuk, maar politiek totaal niet realistisch.

Maar er is hoop! Daarover later meer!

Burg in Thailand
Datum: 20070415
Burg werkt met SuSE Linux 9.3


Ingezonden brieven altijd welkom en kunnen gestuurd worden naar burg at vadertjestaat punt nl


Home

 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws dagelijks.