Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20070913


(nibudjong.nl)Mark gaat binnenkort werken in een schoenenwinkel. Mark is wel benieuwd wat hij dan gaat verdienen. Zijn vriend zei hem dat hij dan recht heeft op het minimumloon. Ze mogen hem daarom niet minder dan dat bedrag betalen. Dat vind Mark wel mooi geregeld.

Het maakt dus eigenlijk niet uit of Mark goed of slecht presteert in zijn nieuwe job. Hij heeft RECHT op een minimumloon, ongeacht zijn prestaties. Goed geregeld!

Het sociale huilhoekje"Iedere werknemer heeft recht op een fatsoenlijk inkomen".

Nu, ik begrijp dat deze mooie woorden u ook teveel worden.

Laten we gewoon eens even met zijn allen een potje janken, huilen van geluk, zo veel goede bedoelingen en mooie doelstellingen. Pak een Kleenex hiernaast en laat uzelf gewoon eens lekker gaan. Tot over 5 minuten.


Uitgehuild? Wat is het mooi hè?

Zullen we nu eens naar de effecten gaan kijken?

Stel, ik ben ondernemer. Ik heb een werker nodig. Job X, ik ben bereid daar, zeg, 5 euro per uur voor te betalen.

Kandidaat A biedt zich aan, ik schat de capaciteiten van de man in en ben slechts bereid 2 euro voor hem te betalen. In neem hem dus niet aan. Kandidaat B is OK en lijkt mij de 5 euro wel waard. Ik betaal hem 5 euro per uur. Hij blij, ik blij.

En wat met onze 2 euro kandidaat, kandidaat A? Hij moet proberen ergens anders een baantje te vinden voor 2 euro. Dat zal hij nooit vinden. Je mag namelijk geen 2 euro geven. Je moet 5 euro geven. Het verplichte minimumloon. Deze man komt dus nimmer aan het werk. Toegang tot de arbeidsmarkt wordt hem dus onmogelijk gemaakt. Deze man wordt de kans ontnomen te starten op arbeidsmarkt en zo wat ervaring op te doen, ervaring die hem in staat stelt zijn loon in de toekomst misschien te verhogen. Hij is dan in ieder geval aan de slag. Hij heeft zijn lot in eigen hand.

Maar dat mag hij niet. Als gevolg van een overheidsmaatregel die juist bedoeld is om hem te helpen. Hij gaat de sociale woonboot op. hij krijgt een sticker op zijn voorhoofd "arm en hulpbehoevend" en van die boot komt hij nooit meer af. Alle minder-validen, alle ongeschoolden die hun gedicteerde loon niet kunnen waarmaken, zij mogen niet werken van Papa.

In 2004 kreeg 1.5% van de beroepsbevolking het minimumloon. 1.5%. Dat is weinig. 98.5% verdient dus meer. Waarom dan deze hysterie als je de kreet "afschaffen minimumloon" bezigt? Sociale partijen (bijna iedereen in NL) schreeuwen moord en brand: "Asociaal! Jij vuile kapitalist! Mensen uitbuiten, dat wil je!".

Wie zijn die aanjagers van deze hysterie? 2 groepen. De "do-gooders" en speciale belangengroepen, de vakbonden met name. Deze laatste willen hun arbeidsmarkt beschermen. Stel je nu toch eens voor dat het minimumloon werd afgeschaft, een deel van hun arbeid zou gaan naar mensen die graag hetzelfde werk doen tegen een lagere prijs.

Milton Friedman, één van de grootste economen en vrije-markt adepten van de afgelopen 100 jaar, kan het uiteraard veel beter verwoorden.

Ik trakteer u op 3 minuten Friedman. Deze opname met Richard Heffner dateert uit 1975. Friedman was toen 63 jaar.Minimumloon? Afschaffen!

Zoals elke overheidsmaatregel, de bedoelingen zijn goed, de effecten desastreus.

"One of the great mistakes is to judge policies and programmes by their intentions rather than their results."

Burg in Thailand
Datum: 20070913
Burg werkt met openSUSE 10.2 (i586)
Home

 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws dagelijks.