Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20070919

Een paar jaar geleden (1 juni 2005) mochten de Nederlanders stemmen over de Europese grondwet:
ja of nee.

Ondanks campagnes van Papa, gefinancierd van uw geld, om de burgers toch maar vooral "ja" te laten zeggen, zeiden de burgers: "nee".

Dat was even slikken voor de heren politici, de "do-gooders". De bevolking wil precies het tegenovergestelde dan de heren! Verbazing alom in politiek Den Haag.

Maar goed, die Grondwet moet er toch komen, ook al is de meerderheid tegen. Hoe dit aan te pakken?

Geheime meetings werden gehouden met als werktitel: "Invoeringsplan Europese Grondwet"

Na lang vergaderen kwam er een actieplan.

Stap 1


Ga terug naar Brussel, ga maandenlang 'debaterren' over enkele marginale items (de eerste 4 noten van "Alle Menschen werden Brüder" bv, ons nieuwe volkslied).

Stap 2


Presenteer de nieuwe grondwet aan de Nederlanders als "overwinning voor Nederland". Wek de illusie dat Nederland nu wel iets te zeggen krijgt en soeverein blijft. Let op: ga nimmer in of benoem concrete punten in de "nieuwe" grondwet. Gebruik het woord "overwinning".

Stap 3


Verkoop de grondwet als verdrag. Let op: gebruik nimmer en te nimmer het woord grondwet, gebruik "verdrag".

Stap 4


Vermijd een nieuw referendum. Waarschijnlijk zegt de burger weer "nee". Dit dient te allen tijde voorkomen te worden. Actieplan:

Stap 4a


Laat de Raad van State na lang "onderzoek" concluderen dat op basis van de nieuwe grondwet een referendum niet meer nodig is.

Stap 4b


Haal ook Bea van stal. Laat ook haar zeggen dat een referendum niet meer nodig is. Laat haar op Prinsjesdag zeggen: "De regering verwelkomt de wijzigingen van de Europese Verdragen [..] bla bla bla [..] Deze wijzigingen maken de Europese Unie sterker, democratischer en transparanter. Nationale parlementen krijgen een sterkere rol. Naar verwachting zullen dit jaar de gewijzigde verdragen door de lidstaten worden ondertekend, waarna de regering deze ter goedkeuring zal voorleggen aan beide Kamers der Staten-Generaal."

Stap 4c


PvdA verkeert in lastig parket. In verkiezingsprogramma is beloofd dat er een referendum zou komen. Hoe dit nu te verkopen zonder aan kiezersbedrog te doen? Wissel het in met gemaakte "overwinningen". De behoud van het ontslagrecht bv. "Indien het ontslagrecht behouden kan worden is de PvdA bereid haar visie omtrent het referendum te herzien".

Stap 5


Onderteken het verdrag stilletjes.

Stap 6


De gevolgen voor de Nederlandse burger worden pas op termijn duidelijk, zorg ervoor dat je voor die tijd weg bent. Ga rentenieren in Zuid-Frankrijk bv.


Stap 5 zal over enkele maanden plaatsvinden.

"Maar Burg! Het nieuwe verdrag is wel degelijk veranderd!"

Oh ja? Lees eens wat 1 in plaats van Papa te geloven .

"The attempt to portray this treaty as fundamentally different from the EU
constitution, when 240 of the 250 provisions are exactly the same, is one of
the most bare-faced and deliberate misrepresentations in the modern annals
of political deceit."
William Hague, UK, shadow foreign secretary, Oct 2007 (link)

"Of course there will be transfers of sovereignty. 
But would it be intelligent to draw the attention 
of public opinion to this fact?"
Jean Claude Juncker, Prime Minister of Luxembourg, Daily Telegraph, 3 July 2007

"Referendums make the process of approval of European treaties 
much more complicated and less predictable.
If a referendum had to be held on the creation of the European Community 
or the introduction of the euro, do you think these would have passed?"
Commission President Jose M. Barroso, EUobserver, 6 February 2007

Er zijn in 4 landen referenda geweest. Spanje: "ja". Luxemburg: "ja". Frankijk: "nee". Nederland: "nee".

Na de laatste 2 "nee's" zijn andere voorgenomen referenda in Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken afgelast.

Valerie Giscard d'Estaing, één van de grote voorvechters van de EU, waarschuwt de bevolking dat zij belazerd wordt:
The EU-citizens unknowingly join some decisions which the
politicians dare not present openly to their citizens.
En onze volksverlakkers in eigen land? We gaan terug naar 2005, onze volksverlakker Wouter Bos:
"De enige die van nee een ja kan maken, is de kiezer zelf"
Wouter Bos, Algemeen dagblad 24/25 mei 2005

De kiezer wordt helemaal niets gevraagd. De heren hebben er al een "ja" van gemaakt.

Gefeliciteerd! Daar gaat weer een stuk van uw vrijheid, onafhankelijkheid en een deel van uw verdiende geld. Op de koop toe krijgt u er miljoenen ambtenaren bij die vanuit hun torentjes in Brussel met nog meer van uw geld een "mooi en sociaal Europa gaan maken".

Het enige wat Papa MOET doen, doet hij niet of zeer slecht, alles wat hij NIET moet doen, doet ie en richt een enorme schade aan. Tegen exorbitant hoge kosten.

Maar de Kinderen zijn blij. Ze hebben heel veel vrijheid (ze mogen wiet roken) en hun wensen worden, via een referendum en een 4 jaarlijkse stemronde, keurig vertaald door de Papa.

Burg in Thailand
Datum: 20070919
Burg werkt met openSUSE 10.2 (i586)
Home

  1 http://www.free-europe.org/blog/?itemid=337
http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/09/regarding-the-renamed-eu-treaty


 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws dagelijks.