Vadertje Staat (Burg in Thailand)

20080109

'ik zit ergens mee en daar wil ik over praten'Mag ik u eerst een vraag stellen? Ja? En daar geeft u ook een antwoord op? Ja?

Komt ie:

Is het eerlijk dat kinderloze mensen, die om wat voor reden dan ook GEEN kinderen (willen of kunnen) hebben, verplicht mee moeten betalen aan hen die wel voor kinderen gekozen hebben?

Ok, daar zijn we het over eens.

In NL moet dat echter. Als je niet meebetaald ga je de bak in.

RTL-nieuws 20080109:
De jeugdzorg krijgt nog eens 40 miljoen euro extra 
van minister Rouvoet voor het terugdringen van de wachtlijsten.
Laten we eerst eens potje gaan janken.

Het sociale huilhoekje"De jeugdzorg van Papa zorgt ervoor dat alle jeugd, met name zij die moeilijk meekomen, ook een eerlijke kans krijgen! Deze extra geldinjectie is goed, immers de jeugd is onze toekomst!"

Nu, ik begrijp dat deze mooie woorden u ook teveel worden.

Laten we gewoon eens even met zijn allen een potje janken, huilen van geluk, zo veel goede bedoelingen en mooie doelstellingen. Pak een Kleenex hiernaast en laat uzelf gewoon eens lekker gaan. Tot over 5 minuten.Wat mooi hè? Wat een mooie intenties! Zullen we nu eens naar de effecten gaan kijken van deze goede intenties?

Een deel van het geld dat burgers vele malen beter zelf hadden kunnen besteden wordt nu aan Papa gegeven. Papa lost het 'probleem' wel op! Maar de uitkomsten daarvan zijn bekend: Papa lost geen enkel probleem op. Papa creëert slechts nieuwe problemen.

Daar hoef je geen geleerde voor te zijn. Je hoeft enkel naar de historie en het heden te kijken. Geef Papa honderden miljoenen euro's en de volgende ontwikkelingen spelen zich af, in dit geval in de jeugdzorg:

  • Instellingen die gezamenlijk jongeren moeten helpen, blijven langs elkaar heen werken.
  • Slechts in één van de vijftien onderzochte regio's blijkt de gewenste aanpak tot nu toe te zijn geslaagd.
  • Jongeren moeten te lang wachten op hulp
  • Van het streven naar één loket jeugdzorg komt nog maar weinig terecht.
  • De 'overheidsinstelling XYZ' krijgt de kritiek dat ze in veel gevallen te lang doet over het voortraject (whatever that may be)
  • Wachtlijsten, wachtlijsten en wachtlijsten.
Maar... er wordt wel degelijk 'gewerkt'! Men hanteert termen als 'indicatiebesluit', 'intaketraject', 'zorgeenheid' en 'steunfunctie'. Klinkt wel stoer toch? Deskundig ook.

Ach, wie maalt er nu om die 98% van de jongeren en ouders die jaren moeten wachten, vervolgens van het kastje naar de muur worden gestuurd en daarna ontredderd en gedesillusioneerd het bureaucratenschip verlaten? U? Nee toch?

En wie houdt dit zoveelste overheidsgedrocht in stand? De 'special interest groups' ten eerste. De ambtenaren die werken in de jeugdzorg cq. goed-bedoelde clubjes die "goed willen doen voor hen die het zo moeilijk hebben". Niet van hun eigen geld uiteraard, van uw geld. Zij zullen met hand en tand hun baan verdedigen. Met geweld indien nodig. Ten tweede: de socialistische prietpraters, alle politici in NL dus. Inspelen op de gemoederen van de burgers (het zo bekende onderbuikgevoel). 'Goed doen' met uw geld. Zelf gaan zij na 4-8 jaar rentenieren aan Costa XYZ met een weelderig staatspensioen, onze socialisten. De burgers achterlatend met de door hen geschapen gedrochten.

Jeugdzorg? Daar moet de overheid GEHEEL van afblijven. "De Wet op de Jeugdzorg" uit het wetboek schrappen.

"Ja maar Burg, dan komen een hoop 'hulpverleners' zonder baan. Jij maakt ze werkloos!"

Deze mensen worden helemaal niet werkloos, deze mensen moeten enkel gaan switchen naar een andere baan of jeugdhulp gaan verlenen in een private organisatie.

"Ja maar Burg, als jij een kind hebt dat 'ergens mee zit en daar over wil praten' of licht verstandelijk gehandicapt is, praat je wel anders!".

Ik wil het beste voor mijn kind. U toch ook? Waarom zou ik dan 'hulp' gaan zoeken bij een authoriteit die mij de allerslechtste hulp gaat aanbieden? Mochten wij hulp nodig hebben, dan zoeken wij wel hulp bij mensen in onze directe leefomgeving of bij een private organisatie die hulp aanbiedt. Mochten wij financiële hulp nodig hebben, dan zijn er tal van privaat gesponsorde fondsen die ons een handje kunnen en willen helpen. Fondsen die onafhankelijk zijn en hun werk doen dankzij giften en donaties.

Ik hoor de hele gesubsidieerde jeugdzorg en de politici nu al in blinde woede schreeuwen:

"Asociaal! Kinderen en hun ouders die het zo moeilijk hebben laat jij aan hun lot over!"

Integendeel, ik wil het beste voor hen. Ik weet echter ook dat indien jullie het heft in handen nemen en houden de zorg uitdraait op een burocratische beerput waar niemand beter van wordt. Dat wil ik niemand aandoen.

Milton Friedman:
"The government solution to a problem is usually as bad as the problem."

Burg in Thailand
Datum: 20080109
Burg werkt met OpenSuSE 10.2


Home

 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws regelmatig.