Vadertje Staat (Burg in Thailand)

'Shell moet dure olie compenseren'20080505

Uit onderzoek van Team 4 in opdracht van RTL Nieuws blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders wil dat de overheid Shell dwingt om de brandstofprijzen te verlagen.

Onze socialistische kindjes in NL vinden dat Shell nu teveel centjes krijgt. Zij willen dat Papa centjes van Shell afpakt en aan hen geeft.

Men is namelijk erg woedend dat de brandstofprijzen zo hoog zijn. Dat komt door Shell, denken de kindjes.

Maar die hoge benzineprijzen komen niet door Shell hŔ? Dat weet u toch ook wel?

Shell kan (in een vrije markt, weg van alle corrupte overheden) alleen maar een marktprijs voor zijn benzine vragen. Niet meer of minder.

Als je in NL 1 liter benzine koopt van, zeg, 1 euro 50 (€ 1.50) wordt jouw geld als volgt verdeeld:

40% (60 euro cent) gaat naar de kwaadaardige kapitalisten, de producenten, de tussenhandel en de verkoper, die de benzine moet inkopen tegen de marktprijs, bedrijfsvoeringskosten hebben en ook nog winst moeten maken willen ze blijven leven. En dat allemaal om de burger een produkt te geven waar de burger om vraagt.
60% (90 euro cent) gaat naar Papa, u kent hem wel, die "do-gooder" die ons beschermt tegen die kwaadaardige vrije jongens.

Hier in Thailand wordt er ook belasting geheven op benzine, tussen de 10-15%.

1 liter gewone benzine kost in Thailand vandaag 76 eurocent (40 Baht). In NL kost diezelfde liter vandaag de dag (20080801) 160 euro cent.

76 en 160?

Waarom is er zo'n groot verschil? Is de benzine soms van betere kwaliteit in NL? Moeten de olietankers langer varen naar NL dan naar Thailand? Ik heb het wat simplistisch ge´llustreerd voor u:53% van de mensen willen dat Shell meer belasting gaat betalen, en dat die extra inkomsten terugvloeien naar de consument.

Haha! "extra inkomsten terugvloeien naar de consument".. De Kindjes geloven het echt.. zij krijgen die centjes van Papa terug..

Papa zal zeker wel wat centjes indirect aan een willekeurige groep teruggeven hoor, maar eerst gaat Papa enorm veel geld verspillen aan overhead, corrupte transacties en het gladstrijken van "allerstallige betalingen" en schulden.

Wat er dan nog overblijft gaat Papa via "goede plannen" en "goede ideeŰn" in de maatschappij terugbrengen, met immer dezelfde negatieve uitkomst: het normale maatschappelijke leven wordt negatief ontregeld en heringedeeld. Mensen gaan nu, op basis van dit vrijkomende "extra" geld beslissingen nemen die ze anders nimmer zouden nemen. Mensen gaan zich anders gedragen juist omdat er extra geld uit de lucht komt vallen.

In een normale samenleving zou de meerderheid van de mensen normaal werken. Totdat Papa het gaat herordenen. Papa vindt het systeem van de burgers namelijk niet goed. Papa gaat het systeem (uiteraard negatief) be´nvloeden met haar "sociale" verzorgingsstaat, waardoor mensen nu opeens te besluiten NIET te gaan werken. Waarom zou je ook? Deze mensen blijven de rest van hun leven arm, zielig, werkeloos en mogen straks naar de voedselbank van Papa. Dit alles tot groot ongenoegen van de mensen die nog WEL werken (afgunst en nijd, een immer terugkerende resultante van 'sociaal' beleid).

Zonder Papa hadden deze mensen gewoon een job gehad, hadden ze gewoon een invulling aan hun leven gegeven en hadden ze zelf hun broek op kunnen houden en hadden ze nog een normale sociale relatie gehad met hun buurman. Dan was er sprake geweest van een normale sociale leefomgeving, in tegenstelling tot hetgeen we nu hebben: een dwangmatige geherordende "sociale" omgeving, waarvan 60% vindt dat de overheid een deel van de winst van Shell moet afromen om in groene energie te steken.

Papa lacht in zijn vuistje! Kijk dat volk nu eens! Eerst maakt Papa in 2 tot 3 decennia de verkoopprijs van benzine 200% hoger dan de marktprijs en dan gaan de kindjes daarna ook nog roepen dat de hoge prijzen het gevolg zijn van die kwaadaardige kapitalist Shell! Dat Papa geld af moet pakken van Shell.

Wat een succes!

Onze Judas zal binnenkort wel weer op TV verschijnen:

"Wij, het kabinet, vinden dat Shell iets van de dure benzineprijzen terug moet geven aan de mensen in het land. Dit getuigt van respect in deze moeilijke tijden. Het kabinet zal Shell een aantal additionele belastingmaatregelen opleggen en in het volgende regeerakkoord zal Uw Kabinet een voorstel doen hoe deze gelden aan de bevolking ten goede kunnen komen."

De Kindjes beginnen collectief te huilen.. wat een fijne Papa!

Zonder Papa zou 1 liter benzine in Nederland 70 eurocent kosten.Burg in Thailand
Datum: 20080505
Burg werkt met OpenSuSE 10.2


Home 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws regelmatig.