Vadertje Staat (Burg in Thailand)

Hoe komt het toch dat vrije markten bijna niet voorkomen?20081119

Hiernaast ziet u een wereldbol. Leg uw vinger op een willekeurige land en u zult zien dat de bevolking van dat land gedurende het merendeel van de mensheid onderdrukt is. Als slaaf, horige, lijfeigene of stemvee. Onderdrukt door dictators, koningen, adel of, in de huidige tijd, 'do-gooders'. Zo zit de wereld al sinds mensenheugenis in elkaar. Een kleine, machtige groep, onderdrukt haar medemens. Allemaal als gevolg van streven naar macht, eigengewin en eigenbelang.

Nu zult u misschien denken: 'ja, dat was vreselijk toen, gelukkig komt dat nu niet meer voor. Wij leven in een vrije maatschappij en de democratie waarborgt ons tegen dictators.' Gaaap. Dream on.

(Johann Wolfgang von) Goethe schreef reeds:

"None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free."


Maar genoeg over NL, terug naar de vrijheid. De mens is slechts sporadisch vrij gelaten. Onderdrukking is de norm.

Als advocaat van een vrije markt is het niet makkelijk. Mensen plegen continu te zeggen: 'maar die vrije markt van jouw, Burg, het is allemaal mooi en aardig hoor, maar noem eens wat voorbeelden op dan!'.

Men wil jou hiermee doen geloven dat de vrije markt in praktijk zo slecht werkt dat het gewoon niet van de grond komt. Het bestaat bijna niet dus dan zal het wel niet goed zijn.

De echte reden is natuurlijk dat de vrije markt slechts af en toe in bepaalde landen MOCHT werken. In die landen waar het toegestaan werd zijn de uitkomsten evident. Een welvaartsverhoging voor IEDERE burger. Helaas zijn de dictators nog steeds onder ons. Zij haten de vrije markt, immers die kunnen zij niet naar hun hand zetten. Zij bepalen vanuit hun torentje wat wij wel en niet mogen kopen. Dit mag jij niet doen, want dat is niet goed voor je. Geeft u maar 30% van uw salaris aan mij, ik kan beter voor uw oude dag zorgen dan dat u dat kan. Geeft u maar 10% van uw inkomen aan mij, ik zorg voor goede medische zorg. U mag produkt X (nicotine, alcohol, cocaïne) niet in uw lichaam stoppen, dat is niet goed voor u.

Er hebben zich echter vrije markten ontwikkeld, om verschillende redenen. De eerste reden was de vlucht.

In de 17e eeuw vluchtte een groep uit Europa naar een 'nieuw' land, Amerika. Weggevlucht van dictators in hun eigen land en op zoek naar vrijheid. Daar waren ook Nederlanders bij. Zij stichtten New Amsterdam, later verkocht aan de Engelsen die het hernoemden in New York (Harlem=Haarlem, Brooklyn=Breukelen, Wall Street=de straat met muur die de Hollanders om hun fort bouwden).

>> click pic for bigger >>

Ik hoor u nu al zeggen: 'ja maar, deze criminelen hebben alle indianen vermoord en de slavernij vierde er hoogtij!' Ik zal de laatste zijn om te beweren dat het allemaal rozengeur en maneschijn was. Er waren vreselijke misstanden. Maar in andere landen was geen slavernij? De vrije markt zou slavernij veroorzaakt hebben? In de 'oude' landen was iedereen wel vrij? Beantwoordt die vragen en u zult begrijpen dat deze misstanden niets met een vrije markt te doen hebben. In een vrije markt bestaat per definitie geen slavernij. By the way, de slavernij ontstond al in 1400.

Deze mensen bouwden hun land. Een land dat in 200 jaar uitgroeide tot het rijkste land ter wereld. Als gevolg van vrijwillige samenwerking tussen mensen, vrijhandel. Gaf de overheid in de USA in 1900 nog 8% van het totale geld uit, nu is dat inmiddels 50% (direct en indirect). De geschiedenis herhaalt zich. De dictators (Hoover, Roosevelt, Nixon, Obama, Billary) hebben weer een groot deel van het kapitaal in handen en bepalen nu weer hoe de burgers hun priveleven moeten inrichten. Dat is de normale gang van zaken. We hebben nimmer anders gezien.

De 3e president van Amerika, Thomas Jefferson, begreep dat maar al te goed:

"The natural progress of things is for liberty to yield and government to gain ground."

(De natuurlijke ontwikkeling is dat vrijheid het veld ruimt en de overheid terreinwinst boekt.)


Er waren nog meer vrije markten. Als gevolg van allerlei politieke redenen en geluk kreeg Hong Kong na WO II de kans een vrijmarkt te starten. Hong Kong heeft niets. Geen waardevolle stoffen in de grond, slechts een kale rots, maar ze hadden toegang tot zee. En ze mochten.. Een vrijhandelsstaat ontstond. Die zich in 60 jaar van niets tot een van de rijkste landen ter wereld heeft opgebouwd. Politieke vrijheid hebben ze niet in HK. Ze staan echter al jaren op nummer 1 op de wereldranglijst van economische vrijheid. En zie het resultaat. Meer dan 26% van de bevolking is miljonair. Het hoogste percentage ter wereld.

Nu hoor ik u alweer zeggen: 'ja akkoord, veel miljonairs, maar ten koste van wie? Het overgrote deel van HK is arm, omdat de happy few hun rijkdom verkregen heeft ten koste van deze mensen!'.

Weer zo'n socialistische kreet zonder enige onderbouwing. HK staat in het lijstje van 'Jan Modaal' op nummer 10. Boven NL. Aan het eind van WO II was het inkomen per hoofd van de bevolking 25% van het inkomen in Engeland. In 1997, toen HK werd overgedragen aan China, was het ongeveer gelijk aan Engeland. In 50 jaar tijd. Een demonstratie van de vruchten van economische vrijheid, wat mensen kunnen bewerkstelligen als ze economisch vrij worden gelaten om hun eigen belangen na te streven. Een IEDER zal daar wel bij varen.

Een zeer liberaal economisch klimaat met zeer lage belastingen en weinig overheidsbemoeienis met de economie, het recept voor welvaartsgroei onder gewone mensen.

Helaas mag men niet vrij zijn. Onderdrukking is de norm.

Houd 1 ding goed voor ogen: de vrije markt is gebaseerd op VRIJWILLIGHEID. Er is geen dwang. Dat zijn unieke situaties in de wereldgeschiedenis, de norm is dwang en onderdrukking. De wereld zit immers vol met dictators. De 2e kamer in NL springt bijna uit zijn voegen van deze lieden.

Ja, er zijn weinig vrije markten. Gek hè?

Burg in Thailand
Datum: 20081119
Burg werkt met OpenSuSE 10.2


Home 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws regelmatig.