Vadertje Staat (Burg in Thailand)

Wat de burgers WEL en NIET zien.20081208

Slechts 2 weken na de winst van Obama komt zijn eerste plan naar buiten:

"The US President-elect Barack Obama said he aims to create 2.5 million new jobs in the country in a two-year plan to simulate an economy."

BO gaat 2.5 miljoen nieuwe banen creëren om de economie te stimuleren.

Dat is toch fantastisch! 2.5 mln nieuwe banen erbij! Maar goed dat we zo'n Papa hebben anders komt de economie nooit uit haar dal.

Het sociale huilhoekje"Dankzij investeringen van Papa komen er 2.5 miljoen nieuwe banen bij en wordt de economie gestimuleerd. Goed dat de overheid geld spendeert. De vrije markt heeft nu gewoon even hulp nodig."

Nu, ik begrijp dat deze mooie woorden u ook teveel worden.

Laten we gewoon eens even met zijn allen een potje janken, huilen van geluk, zo veel goede bedoelingen en mooie doelstellingen. Pak een Kleenex hiernaast en laat uzelf gewoon eens lekker gaan. Tot over 5 minuten.Weet u wat een drogreden is? Nee? Het is een reden of redenering die wel aannemelijk lijkt maar die niet klopt.

BO creëert geen enkele nieuwe baan, hij verplaatst slechts geld van de burgers (tax) naar de overheid en vernietigd dat kapitaal door overheidsinefficiëntie en nutteloos werk. Het land was vele malen beter af geweest als de burgers ZELF dat geld haden mogen behouden en besteden naar hun eigen wil.

We pakken de klassieker van Henry Hazlitt uit 1946 erbij: Economics in One Lesson. Meer dan 60 jaar oud, maar geen greintje actualiteit verloren.

In hoofdstuk 4 (voor je klaargezet in pdf) begint HH (Henry Hazlitt) over 'de overheid die nieuwe banen gaat creëren. Omdat de vrije markt het niet meer kan, in gebreke blijft. De overheid gaat de economie fixen door geld te spenderen'.

De overheid verzint iets. Er moet een nieuwe brug komen van A naar B! Dit levert 30.000 extra banen op! De totale kosten bedragen, zeg, 100 miljoen. De noodzaak van de brug is een tweede. Het gaat om de nieuwe banen.

En hoe betaalt Papa deze brug? Van zijn eigen geld? Nee, dat heeft Papa niet. Papa gaat de benodigde gelden van zijn burgers afpakken via belastingen (of evt via lenen (meer staatsschuld) of geld drukken (inflatie)).

De 100 miljoen die Papa nu heeft zijn dus de 100 miljoen die de burgers nu NIET meer hebben en niet meer zelf kunnen besteden. De burgers moeten de brug betalen, een brug overigens waar niemand om gevraagd heeft.

En daar gaan ze aan de slag. En elke dag rijden de mensen voorbij en zien de 30.000 man aan het werk aan deze grootschalige brug. "Wat mooi hè? En wat groot! En wat een werkgelegenheid!". Dat zien de mensen. Wat het gros van de mensen echter niet ziet zijn de NIET GEDANE uitgaven/investeringen van de burgers. Als men dat wel kon zien dan zag men de onafgemaakte huizen, de niet gemaakte radio's en TV's, de niet gemaakte maatpakken en jurken, de niet gemaakte auto's, de niet gespendeerde etentjes en feestjes en een oneindige stroom van consumentenaankopen of investeringen. Nee, dat ziet men niet. Men ziet wel 30.000 man aan de brug werken.

Er wordt helemaal niets nieuws gecreerd. Er wordt geld verschoven van A naar B. De 30.000 nieuwe banen 'winst' aan de ene kant zijn 30.000 banen verlies aan de andere kant. En dit geld wordt vernietigd door Papa, door a. enorm hogere kosten als gevolg van burocratie en inefficiency en b. door geld van ons te spenderen aan een produkt dat niet gewenst is en waar niemand om gevraagd heeft.

Kapitaalvernietiging dus. Het hele land was vele malen beter af geweest als de burgers zelf hun geld hadden kunnen besteden.

Het hele land wordt armer. Maar ja, het lijkt allemaal zo mooi hè, zo'n brug.. en wat een werkgelegenheid!

BO gaat ook nieuwe banen creëren. Mooi hè? 2.5 miljoen maar liefst! Hij bedoelt: hij gaat dat geld, ter waarde van 2.5 mln banen, afpakken van de burgers en "spenderen" om de "economie te redden". En wat gaat onze demagoog doen? Onder andere: "rebuilding roads and bridges". Bingo! Hij gaat de bruggen HERbouwen! Wat een goed idee. Wat een werkgelegenheid gaat dat opleveren!

De burgers van Amerika moeten nu, onder dwang, de bruggenherbouwers gaan betalen. Voor jaren. Om de "economie te stimuleren". Het hele land wordt armer. Kapitaal wordt vernietigd.

Maar onze rode tomaat demagoog heeft meer plannen: de Melkert baan komt er! "jobs program to place people with extreme difficulties getting and keeping good jobs into temporary, subsidized wage-paying jobs to gain necessary job skills before applying for unsubsidized jobs in the private and public sectors."

Pak gerust nog een Kleenex. Papa gaat "tijdelijk" moeilijk bemiddelbare arbeidskrachten banen geven om zo ervaring op te doen zodat ze later op de vrije markt terecht kunnen! Nog een Kleenex? Pak gerust.

Tijdelijk? Er is niets zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma. De overstap maken naar de vrije markt? De Melkert-boys kijken wel uit. Lekker op safe blijven zitten bij Papa. Het is gewoon een verschuiving van geld van de private sector naar Papa. Permanent.

Deze gecreëerde banen zijn niet gewenst. Als ze wel wenselijk waren in een vrije markt waren ze allang ontstaan. Niemand heeft behoefte aan deze banen. Ja, zeker, de Melkert-jongens zullen de komende jaren het wel prima vinden. Zij krijgen geld voor hun "overheidsbaantje".

Het benodigde geld voor deze kapitaalvernietiging moet door de burgers worden opgehoest. Helaas kunnen we niet zien waar de burgers deze gelden ZELF aan hadden besteedt. Dat was zeker vele malen nuttiger geweest dan deze fopoverheidsbaantjes.

Het hele land wordt armer. Laat dat maar aan onze socialisten over. BO kent de uitwerkingen van zijn "programma's" uiteraard maar al te goed. Maar ja, hij weet hoe hij het volk om zijn vingers kan winden: "create new jobs". De halve USA-bevolking zit met natte slipjes onze Messias aan te gapen. Zij geloven alles.

Als BO werkelijk iets zou geven om de burgers bleef hij met zijn poten uit de zakken van de burgers en liet hen de economie zelf regelen. Dat doet hij niet, hij gaat de economie nog dieper de grond in stampen. Meer geld en macht naar Papa.

De burgers krijgen hun "change"!Gewoon lekker blijven geloven. Obama gaat de economie fixen. Ja, en morgen kunnen de olifanten vliegen.

Burg in Thailand
Datum: 20081208
Burg werkt met OpenSuSE 10.2


Full book Henry Hazlitt: hier of hier of hier.

Home 
Burg is geboren in 1966 en leeft sinds 2001 in Thailand waar hij zijn geld verdient.

Burg is als bedrijfeconomist afgestudeerd aan de KUB en heeft ook een Master (of Information Management) afgerond.

Burg volgt het Nederlandse nieuws regelmatig.